nabe

なまえnabe
誕生日10月21日
車種Z32

金欠の為、 Z 降りました。

最高のプラモデルでした。